Ook ik ben stukgewaaid

Emma van Meyeren

 

Rouwen is niet het verzamelen of achteloos opstapelen van herinneringen, maar het ontdekken van een nieuwe relatie tot herinneringen.

 

Vol trots presenteren wij het debuut   

van Emma van Meyeren

 

Ook ik ben stukgewaaid is een collectie van notities over aanhoudende rouw.   Tien jaar na het verlies van haar moeder stelt Emma van Meyeren vast dat rouw niet verwerkt kan worden. In plaats van het verwerken van verlies te positioneren als het ultieme doel, onderzoekt zij de mogelijkheden voor een blijvend ambivalente houding tegenover haar verlies.

 

Op eerlijke, poëtische en associatieve wijze bespreekt Emma van Meyeren in drie essays de vele betekenissen van rouw, soms aan de hand van filosofen en schrijvers, soms aan de hand van somatische rituelen en soms met een oprit zonder Renault Mégane en een boodschappenlijstje zonder fromage blanc.

 

 

 

Emma van Meyeren

is schrijver en DJ. Haar werk verscheen eerder bij Vice, Glamcult,

De Groene Amsterdammer en rekto:verso.

 

Marja Pruis over 'Ook ik ben stukgewaaid' in De Groene Amsterdammer: 

'Het is maar een klein boekje, maar het viel me op in de boekwinkel, vanwege de strakke vormgeving, de titel. Een beetje bladeren, stuiten op namen als Patti Smith en Astrid Roemer, een zinsnede als ‘Mijn moeder had een herkenbare jas…’ deed de rest. Drie essays staan erin, en ze verrasten me door hun toon, helder en ernstig, en vanwege iets principieels, iets wat ik zelf nooit zo beseft had dat dit ook tot de mogelijkheden behoorde, namelijk dat je degene om wie je rouwt niet loslaat.'

 

Daan Stoffelsen las 'Ook ik ben stukgewaaid' voor De Revisor

 

Emma van Meyeren in gesprek met MONDO over schrijven over rouw

schrijvers-over-rouw.html

 

Bekijk hier een voorpublicatie van ‘Ook ik ben stukgewaaid’

op de website van de internetgids.

 

 

http://emmavanmeyeren.com/

 

 

Dit is geen verhaal, geen plot, het is niet eens een gebeurtenis: dit is de rommelige werkelijkheid die amper aan elkaar blijft hangen en toch samen hoort.